Interimmanagement

Nextgeneration-Talent vervult interimopdrachten op het gebied van organisatieontwikkeling. Hierbij kunt u denken aan:

o Talent management functies

Strategisch personeelsmanagement functies

o Organisatie ontwikkelings functies

o Opleidings/Learning & Development functies