Advies

Nextgeneration-Talent adviseert bedrijven over de volgende onderwerpen:

 • EMPLOYEE VALUE PROPOSITIE
 • STRATEGISCH PERSONEELSPLANNING & TALENT MANAGEMENT & DUURZAAM INZETBAARHEID
 • OPLEIDING & ONTWIKKELING
 • TALENTEN & DRIJFVEREN SCANS

EMPLOYEE VALUE PROPOSITIE

Elk bedrijf heeft te maken met een CVP (Customer Value Proposition). De CVP moet ervoor zorgen dat bij (toekomstige) klanten bepaalde houdingen, gevoelens en reacties worden opgeroepen die specifiek gericht zijn op aankoopbeslissingen en loyaliteit. De EVP (Employee Value Proposition) moet ook bepaalde houdingen, gevoelens en reacties oproepen, maar dan om te zorgen dat talenten bij desbetreffende organisatie gaan werken en betrokken en loyaal te houden. De CVP en de EVP moeten naadloos op elkaar aansluiten.

Iedereen heeft het over the "War for Talent", maar hoe onderscheidt uw organisatie in deze "War for Talent" zich van de concurrentie. Met de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt is het van groot belang dat organisaties naast een duidelijke CVP een duidelijke Employee Value Propositie hebben en dat deze op elkaar aangesloten zijn. 

NGT adviseert en ondersteunt bedrijven met het opstellen van een EVP. Vanuit de EVP kan er gestart worden met employer branding (zowel intern als extern). De EVP geeft o.a. input voor Strategisch Personeelsplanning, Werving & Selectie, Arbeidsvoorwaarden, Opleiding & Ontwikkeling en Talent Management. 

STRATEGISCH PERSONEELSPLANNING & TALENT MANAGEMENT  & DUURZAAM INZETBAARHEID

Voor iedereen een topprioriteit, maar er zijn er maar weinigen die het doen!

Uit onderzoek is bekend dat ‘het aantrekken en kunnen behouden van getalenteerde medewerkers’ de belangrijkste indicator is voor ‘excellente organisaties’. Strategisch Personeelsplanning en Talent Management verdienen dan ook de hoogste prioriteit. In de praktijk nemen echter de meer operationele taken op het gebied van HR de meeste tijd in beslag en ontbreekt dikwijls een degelijk strategisch personeelsplan. De meeste organisaties starten gelijk met talent management en stellen zichzelf de volgende vragen:

 • Welke medewerkers hebben een hoge beoordeling?
 • Hoe kan ik hen tevreden houden?

Wie zegt dat alleen deze medewerkers over de talenten beschikken die de organisatie nodig heeft om de strategie succesvol te implementeren? Talenten managen start met een strategisch personeelsplan! Vragen die o.a. bij strategisch personeelsplanning aan de orde komen zijn:

 • Hoe ziet mijn huidige personeelsbestand eruit?
 • Hoe moet het personeelsbestand eruit zien om de strategie succesvol te implementeren?
 • Wat is het gat tussen het huidige personeelbestand en gewenste personeelsbestand?
 • Welke interne en externe trends gaan invloed hebben op de arbeidsmarkt en het personeelsbestand?

Zodra het management een strategisch personeelsplan heeft opgesteld, dan pas kan er gekeken worden naar het managen van talenten. Hierin is de rol van de manager cruciaal. De kerntaak van de manager is het ondersteunen en stimuleren van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers. De manager stelt medewerkers in staat hun potentie te ontplooien in de context van de werkomgeving. Hij of zij brengt talentontwikkeling in lijn met de ambities van de organisatie, zodanig dat de kwaliteit van mensen kapitaliseert in een hogere omzet en toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.

Daarnaast wordt duurzaam inzetbaarheid ook een steeds belangrijker onderwerp binnen bedrijven. Nextgeneration-Talent helpt u graag verder met uw Duurzaam Inzetbaarheid beleid.

OPLEIDING & ONTWIKKELING

Door middel van innovatieve leervormen en deskundig opleidingskundig advies, ondersteunen de gekozen leerinterventies de realisatie van de doelstellingen van de organisatie en de individu. Tevens dragen ze bij aan een positief leer/werkklimaat. De leeroplossingen zijn mogelijk op individueel, team-en organisatieniveau.
Er zal gewerkt worden volgens de ADDIE methode (analyses, design, development, implementation, evaluation)

 1. Analyse van de huidige en gewenste situatie
 2. Concept ontwerp van de leeroplossing
 3. Ontwikkeling van leeroplossing
 4. Implementatie van leeroplossing
 5. Evaluatie van leeroplossing

Nut voor klant:

 • vergroten van leiderschaps/management capaciteiten binnen een organisatie
 • vergroten van functionele capaciteiten binnen een organisatie
 • vergroten van individuele capaciteiten binnen een organisatie

Ter bevordering van het realiseren van de organisatie EN individuele doelstellingen.

TALENTEN & DRIJFVEREN SCANS

Door te focussen op de talenten van mensen komt er bij mensen vanzelf motivatie vrij die zorgt dat zij zelf verantwoordelijkheid zullen gaan nemen en proactief worden. Daarom is NGT "RRCompass" certified (zie www.expertiseintalnt.nl) en werkt NGT met de StrengthsFinder 2.0 van de Gallup organisatie. NGT werkt volgens de NOLOC gedragscode.